Woda NANO
0

Nanotechnologia mnie urzekła
Rozmowa ze Zdzisławem Oszczędą – prezesem Nanolaboratory Nantes w Bolesławcu

– Skąd to zauroczenie?
– Udało nam się, mówiąc obrazowo, złapać piorun do komory próżniowej. Zjawiska próżni nie są w Polsce do końca rozpoznane. Największe osiągnięcia mają w tym zakresie Rosjanie i Amerykanie. Oni mają próżni w kosmosie pod dostatkiem.
Zjawiska, które udaje nam się uzyskać w próżni, to plazma niskotemperaturowa. Nie standardowa plazma, która jest znana, gdzie są wymagane wysokie napięcia, wysokie ciśnienia, tylko plazma, która ma 38 stopni, a która potrzebuje tak naprawdę niewielkiej próżni 10 do minus trzeciej. Ale rezonans tej plazmy daje zaskakujące, wręcz niesamowite efekty.
– Co oznacza pojęcie nanotechnologia?
– Nanotechnologia to takie modne obecnie słowo. Oznacza naukę, która zajmuje się strukturą materii, która w zasadzie istnieje od milionów lat.
Ale dopiero niedawno udało się człowiekowi opanować manipulacje takimi cząstkami. Stąd ta fascynacja, że potrafimy wejść w takie mikroskopijne struktury. Bo jeden nanometr to jest jedna milionowa część milimetra. Np. woda, w tej postaci, jaką my w tej chwili uzyskujemy w laboratorium, tzw. zdeklastrowana, w przyrodzie istnieje naturalnie. Tylko są to źródła już nieliczne, np. słynne źródła w Lourdes. Niestety, woda w tym szerokim pojęciu, która występuje na Ziemi, jest przeważnie zanieczyszczona. I gdy dostaje się do naszego organizmu, zmienia strukturę płynów organicznych i wpływa często niekorzystnie na nasze DNA, czyli na nasze życie. Nam udało się właśnie znaleźć technologię, która potrafi odwrócić niekorzystny proces, jakiemu poddawana jest woda, rozbić ją do podstawowych struktur, do pojedynczych molekuł. A taka pojedyncza molekuła jest w stanie zrobić bardzo dużo dla człowieka.
– Jakie są więc najważniejsze zalety nanowody?
– Wchłanialność, przenikalność, małe napięcie powierzchniowe, czyli jest to woda, która potrafi przebrnąć przez każdą barierę komórki, błony półprzepuszczalnej czy też skóry – jak w naszym przypadku. Potrafi dać nową substancję organiczną i jest doskonałym rozpuszczalnikiem. I czy mówimy o kosmetykach, czy o lekach, o nowej postaci leków, to zawsze chodzi o to samo – o dużą rozpuszczalność i przenikalność.
Przez tę swoją przenikalność i wchłanialność nanowoda potrafi przywrócić komórkom ich pierwotną rolę. Ale jest to temat medyczny i po moich krótkich doświadczeniach stwierdziłem, że jej zastosowanie w medycynie, np. w leczeniu chorób immunologicznych, to bardzo długa droga, wymaga czasu i olbrzymich pieniędzy. Dlatego próbowałam znaleźć dla niej inne zastosowanie. Najprostszym rozwiązaniem, jakie się nasuwało, było wprowadzenie nanowody w przemyśle kosmetycznym. Przez tę swoją wchłanialność jest doskonałym nośnikiem dla substancji odżywczych w głąb skóry. Przenika wszystkie bariery.
– Do czego jeszcze można użyć reaktora plazmy?
– W laboratorium Nantes różne materiały poddawane są obróbce w reaktorze niskotemperaturowej plazmy. Dzięki temu zmieniana, a właściwie porządkowana, jest ich struktura. Woda, metale, a nawet diamenty zyskują dzięki takiemu procesowi właściwości, których przedtem nie miały i które występują tylko w naturze w specyficznych warunkach. Diamenty czy metale o uporządkowanej strukturze stają się twardsze i wytrzymalsze. Woda nie dość, że nie wrze i nie zamarza w zwykłych dla siebie temperaturach, to przede wszystkim nabywa takich cech, jak bardzo duża wchłanialność, zdolność łatwego przenikania komórek, rozpuszczalność, co jest szczególnie cenne np. przy produkcji kosmetyków.
Cechy nanowody są wykorzystywane przez współpracujące z Nanolaboratorium firmy między innymi do badań mających na celu zwiększenie produkcji rolnej. Nasiona pod wpływem nanowody kiełkują i ukorzeniają się szybciej, co ma ogromny wpływ na dalszy rozwój roślin. Efekty pierwszej serii badań są obiecujące. Woda użyta do otoczkowania nasion i do rozpuszczenia nawozów daje wzrost wydajności o 70–100%.
Trwają również badania nad wykorzystywaniem nanowody w przetwarzaniu odpadów biologicznych przy udziale mikroorganizmów.
– Dziękujemy za rozmowę.

0

TOP

X