Zamień chemię syntetyczną na mikroorganizmy
0
probiotyki w pożywieniu

W ostatnich latach szybko postępująca chemizacja rolnictwa zagraża zdrowiu wszystkich organizmów żywych. Stosowane w rolnictwie nawozy syntetyczne i środki ochrony roślin degradują glebę, co w konsekwencji obniża wartość odżywczą warzyw, owoców czy zbóż. Badania naukowe przeprowadzone na wielu uczelniach z całego świata dowodzą, że wykorzystywanie rolniczych środków chemicznych powoduje wzrost zatruć i problemów zdrowotnych. Obecnie, misją coraz większej grupy ludzi staje się szukanie nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska i człowieka. Stąd obserwowane jest większe zainteresowanie ekologicznym rolnictwem, w którym wykorzystywane są m. in. preparaty mikrobiologiczne.

Aby zrozumieć dlaczego tak ważna jest zmiana sposobu gospodarowania z chemicznego na biologiczny najlepiej przyrównać glebę do układu pokarmowego. Chcąc być zdrowym, człowiek dostarcza swojemu organizmowi produkty spożywcze najlepszej jakości. Rezygnuje ze znanych nam wszystkim tabletek, syntetycznych suplementów diety i mocno przetworzonych produktów spożywczych. Dlaczego więc w ten sposób nie myślimy o glebie?

Dostarczając jej wszelkich mikro i makro składników w postaci nawozów syntetycznych i używając licznych pestycydów, zabijamy żyjące w niej mikroorganizmy.

Przypomina to zatem wyjałowiony układ pokarmowy człowieka, który wówczas nie jest w stanie dostarczać organizmowi odpowiednich ilości składników pokarmowych.

Analizując to porównanie można sobie wyobrazić, iż wyjałowiona gleba nie jest w stanie zaspokoić potrzeb pokarmowych roślin. W konsekwencji nie da się otrzymać obfitego i zdrowego plonu. Dodatkowo, wyjałowiona gleba narażona jest na  występowanie różnego rodzaju patogenów i pasożytów. Często na tego rodzaju problemy  wykorzystuje się insektycydy i fungicydy, które pogłębiają proces chemizacji.

Co sprawia, że mikroorganizmy są tak ważne?

Biomasa mikroorganizmów glebowych stanowi około 85 % całej biomasy wszystkich organizmów zasiedlających glebę. Zależność ta, świadczy o ich ogromnym znaczeniu. Dobroczynnemu działaniu mikroorganizmów poświęcono wiele publikacji.

Do najważniejszej ich funkcji zalicza się rozkład i mineralizację materii organicznej. Przyczynia się to bowiem do uwalniania mineralnych form składników odżywczych, które stanowią źródło pokarmu dla roślin.Omawiany proces rozkładu prowadzi do użyźniania gleby, co decyduje o zdolności do magazynowania wody i składników pokarmowych.

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem mikroorganizmów jest rozkład i detoksykacja ksenobiotyków- substancji zanieczyszczających glebę. Proces ten przyczynia się do mikrobiologicznego rozkładu pestycydów do związków prostszych. Omawiane organizmy żywe wpływają także na ograniczenie występowania szkodników i patogenów oraz przyczyniają się do tworzenia układów symbiotycznych z roślinami.

Rolnicy podejmują próby ograniczenia negatywnych skutków rozwoju intensywnego rolnictwa.

Sposobem przywrócenia glebie jej siły rodnej jest biologizacja rolnictwa.

Termin biologizacji zdefiniował Profesor Lesław Zimny z UP we Wrocławiu. Oznacza on „Operowanie w rolnictwie głównie biologicznymi czynnikami plonotwórczymi (komposty, obornik, biopreparaty, racjonalne płodozmiany, fitomelioracje, wysokoplenne odmiany odporne na agrofagi, retencja azotu biologicznego z roślin motylkowatych) w celu wyprodukowania bezpiecznej żywności i ochrony środowiska”.

Jednym z instrumantów biologizacji rolictwa są wdrażane do praktyki rolniczej preparaty biologiczne zawierające konsorcja pożytecznych mikroorganizmów. Najbardziej znanymi biopreparatami są: szczepionki zawierające bakterie symbiotyczne roślin bobowatych, Efektywne Mikroorganizmy (EM) i ich modyfikacje (EM1, EM5, Ema oraz ProBio Emy- Probiotyczne Mikroorganizmy tj. EmFarma, EmFarma Plus, Ema5, Ema5 z wrotyczem.

Uwaga. Należy pamiętać, że nie zastępują one jednak najważniejszych praktyk rolniczych tj: zmianowanie, wykorzystywanie organicznych pozostałości, resztek pożniwnych czy biologiczne zwalczanie szkodników i patogenów.

Zadaniem preparatów mikrobiologicznych jest uzupełnienie wyżej wymienionych czynności w celu przywrócenia życia biologicznego w glebie. Istotnym jest również, że podczas stosowania nie jest wymagana karencja ani prewencja co sprawia że są bezpieczne dla entomofauny, edafonu glebowego oraz organizmów wodnych. Dzięki temu, przywracają równowagę biologiczną w środowisku.

 

 

0

TOP

X