Higienizacja ścieków i osadów metodą KWADRANT-EkosystEM część III
0
higienizacja odpadow

V. Korzyści ze stosowania kompozycji pożytecznych mikroorganizmów metodą KWADRANT-EkosystEM.

  1. Trwałe wyparcie zagniwania na rzecz intensyfikacji procesów fermentacji i mineralizacji odpadów pochodzenia organicznego, co prowadzi do likwidacji źródeł emisji nieprzyjemnych i uciążliwych odorów. Pozwala to na całkowitą eliminację lub co najmniej ograniczenie skarg, roszczeń z powodu fetoru towarzyszącego wywozowi zwłaszcza osadów, czy też w procesie kompostowania i składowania odpadów oraz oczyszczania ścieków. Osady, skratki i piasek z piaskowników emitują niedrażniący, ziemisto – bagienny zapach.
  2. Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy.
  3. Metoda przy użyciu, której istnieje łatwość przekształcania odpadów organicznych w dobry i bezpieczny dla środowiska wyrób.
  4. Prosta i bezpieczna technologia, dla ludzi, zwierząt i roślin wykorzystująca naturalne narzędziabiologiczne, występujące w każdym zdrowym – zrównoważonym środowisku.
  5. Metoda dająca szansę rozwiązania wielu problemów w gospodarce osadami, ściekami i innymi odpadami pochodzenia organicznego poprawiająca wskaźniki ekonomiczne eksploatacji oczyszczalni ścieków, kompostowni i składowisk odpadów organicznych przez:

a) Zwiększanie zdolności wykorzystania pojemności poletek – przywrócenie pierwotnej zdolności odwadniania.

b) Przedłużanie żywotności trakcji ściekowych poprzez zahamowanie procesów korodowania metali i betonu.

c) Wydłużanie czasu eksploatacji składowisk odpadów.

d) Wycofanie wapna jako środka higienizującego oraz urządzeń służących jego magazynowaniu i dozowaniu.

e) Ograniczanie zużycia energii elektrycznej.

f) Udrażnianie trakcji ściekowych.

g) Regenerację systemów drenażowych w tym również przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez przywracanie pierwotnej zdolności rozsączania.

h) Regeneracja terenu w miejscu jej zastosowania.

i) Poprawę jakości mineralizacji odpadów a zwłaszcza osadów. Dla użytkowników końcowych wyrobów procesu utylizacji odpadów, szczególnie rolników kompost i osad ma znacznie wzbogaconą wartość próchnicotwórczą o przyjazne środowisku gleby i wód gruntowych kultury mikrobiologiczne. Jest to szczególnie widoczne w uzyskiwanych plonach oraz w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób gleby i roślin. Powoduje to szybki wzrost zainteresowania stosowaniem takiego osadu i kompostu do uprawy i regeneracji gleby.

 

VII.Wybrane obiekty – praktyczne efekty stosowania metody KWADRANT-EkosystEM:

 

  1. MPWiK w Błoniu sp. z o.o. – wycofano wapno, właściwości organoleptyczne osadu (zapach ziemisto bagienny oraz luźna – sypka struktura) uległy zdecydowanej poprawie. Wyeliminowano emisje odoru ze skratek i piasku. Oczyszczalnia radykalnie zmniejszyła uciążliwości zapachowe. Poprawa warunków pracy.
  1. PGKiM Sp. z o.o. Turek – wycofano wapno, właściwości organoleptyczne osadu (zapach ziemisto bagienny oraz luźna – sypka struktura) uległy zdecydowanej poprawie. Wyeliminowano emisje odoru ze skratek i piasku. Oczyszczalnia radykalnie zmniejszyła uciążliwości zapachowe wobec otoczenia. Zmniejszono o ok. 30 % stosowanych flokulantów i koagulantów. Zniknęły roszczenia z powodu nieprzyjemnego odoru towarzyszącego wywożeniu osadów jak i w czasie ich przemieszczania czy tez leżakowania na składowiskach. Poprawa warunków pracy.
  1. ZUK w Łowiczu Dział Oczyszczalnia Ścieków – właściwości organoleptyczne osadu (zapach ziemisto bagienny oraz luźna – sypka struktura) uległy zdecydowanej poprawie. Wyeliminowano wapno, zmniejszono objętość osadów ok. 15 – 20%, przyspieszono proces kompostowania osadów o ok. 1/3, poprawa procesów w WKF. Całkowicie zlikwidowano emisję uciążliwego odoru wobec otoczenia. Zniknęły roszczenia z powodu nieprzyjemnego odoru towarzyszącego wywożeniu osadów jak i w czasie ich przemieszczania czy też leżakowania na składowiskach. Poprawa warunków pracy.
  1. UG Gronowo Elbląskie – poprawa parametrów oczyszczania, eliminacja odorów, udrożnienie urządzeń oczyszczalni ścieków.
  1. Kalisz Masarnia – wsparcie procesów na podczyszczalni – wyparcie odorów upłynnienie

 

PRZEJDŹ DO CZĘŚCI I

PRZEJDŹ DO CZĘŚCI II

 

0

TOP

X