Higienizacja ścieków i osadów metodą KWADRANT-EkosystEM część II
0
odpady organiczne

III. ZASTOSOWANIE METODY KWADRANT-EkosytEM.

Metoda KWADRANT–EkosystEM opiera się na odpowiednim stosowaniu naturalnych narzędzi biologicznych – specjalnej kompozycji pożytecznych mikroorganizmów. Pozwala na bezpieczne, zgodne z prawami natury funkcjonowanie kwadrantu relacji istot żywych: ludzi, zwierząt, roślin i mikroorganizmów. Takie postępowanie przywraca na danym obiekcie efektywną aktywność pożytecznej mikroflory widocznej w naturalnych procesach przetwarzania materii organicznej oraz dostarczania składników odżywczych wszystkim łańcuchom pokarmowym.

Metoda zmniejsza koszty eksploatacji trakcji ściekowych, oczyszczalni ścieków w tym przydomowych oczyszczalni, kompostowni i składowisk odpadów.

Stosowanie metody zawsze uzależnione jest od specyfiki oczyszczalni, rodzaju stosowanej technologii oraz jakości osadu.

Dotychczasowa praktyka stosowania tej metody na oczyszczalniach w Polsce wskazuje na dużą jej skuteczność w likwidacji odoru, stabilizacji i higienizacji osadów zarówno na poletkach jak i po prasie, czy wirówce. Działa zadowalająco w likwidacji odorów i higienizacji skratek oraz piasku. Utrzymanie w czystości zbiorników wodnych przy zastosowaniu metody KWADRANT-EkosystEM daje również dobre efekty.

W praktyce wprowadza się kompozycje pożytecznych mikroorganizmów m.in. do komór fermentacyjnych, ale winno to być poprzedzone na każdej oczyszczalni stosownym rozpoznaniem i wykonaniem testów. Wprowadzane do trakcji ściekowej pożyteczne mikroorganizmy umożliwiają nie tylko neutralizację zapachów i zmniejszanie emisji gazów, ale również utrzymują w doskonałym technicznym stanie urządzenia i budowle kanalizacyjne poprzez ich udrażnianie. Dominująca obecność pożytecznych mikroorganizmów w procesach utylizacji odpadów komunalnych zapobiega rdzewieniu elementów metalowych poprzez wytwarzanie na ich powierzchni silnie przylegającej patyny (imitującej brunirowanie) odpornej na rdzewienie, jak również eliminuje rozkład betonu.

Równocześnie wytwarzane przez pożyteczną mikroflorę organiczne detergenty sprzyjają udrażnianiu i nie zaleganiu osadu w trakcji ściekowej.

Stosując, zatem to rozwiązanie w procesach utylizacji odpadów, emisja odoru zostanie efektywnie ograniczona . Takie działanie niesie efekt trwały bo jest w stanie zlikwidować jej przyczynę i nie ma to nic wspólnego z metodami chwilowego maskowania odoru czy też neutralizowania go olejkami aromatycznymi.

Procesy mineralizacji materii organicznej z udziałem kompozycji pożytecznych mikroorganizmów są bezpiecznie dla otoczenia i mogą przebiegać na odkrytej przestrzeni, bez względu na odległość od najbliższych siedlisk ludzi, czy zwierząt.

Źródłem uciążliwych zapachów poza zagniwającymi ściekami, osadami ściekowymi są również skratki i piasek oddzielane w części mechanicznej oczyszczalni czy też odcieki na kompostowniach i składowiskach odpadów oraz kominy wentylacyjne. W wyniku odpowiedniego zastosowania pożytecznych mikroorganizmów przestają być i w tych miejscach wyczuwalne uciążliwe odory.

Podobnie jak w przypadku osadów ściekowych również tutaj wywoływany jest proces higienizacji i zmniejszania objętości odpadów. Wapno powszechnie stosowane w procesie obróbki osadów radykalnie ogranicza aktywność pożytecznych mikroorganizmów, co skutkuje wydzielaniem się uciążliwych dla otoczenia zapachów. W celu eliminacji tych negatywnych skutków z dużym powodzeniem w procesach higienizacji i stabilizacji osadów stosuje się pożyteczne mikroorganizmy.

Dzięki swojej bioróżnorodności posiadają one niezbędne narzędzia biologiczne do skutecznej likwidacji uciążliwych zapachów i toksycznych substancji. Równocześnie za ich sprawą wiele spośród metali ciężkich zostaje przekształconych w nierozpuszczalne siarczki.

 

IV. Metoda KWADRANT-EkosystEM jako korektor procesów

  • Stabilizacji

Osad, skratki, odcieki, pryzmy kompostowe oraz składowiska odpadów z odpowiednim zastosowaniem kompozycji pożytecznych mikroorganizmów nie poddają się procesom zagniwania, nie emitują odorów, nie wabią owadów i innych nosicieli chorób, czyli są ustabilizowane.

  • Higienizacji

Higienizacja ma na celu zlikwidowanie organizmów chorobotwórczych. Aplikując odpowiednio skomponowane mikroorganizmy pożyteczne, skutecznie wypieramy z dominacji mikroorganizmy patogenne. Szczególną rolę w procesie higienizacji odgrywają bakterie kwasu mlekowego (bakteriocyny) i promieniowce. Mikroorganizmy, zwłaszcza przeprowadzające fermentację, mają wielkie znaczenie w biologicznej reakcji na zanieczyszczenia – Dlatego też nie ma potrzeby higienizowania odpadów komunalnych wapnem. Proces mineralizacji prowadzony przy współudziale kompozycji pożytecznych mikroorganizmów jest procesem niskotemperaturowym, co uniemożliwia aktywność mikroorganizmom wywołujących gnicie materii organicznej.

 

  • Zmniejszanie objętości odpadów

Zmniejszanie objętości odpadów organicznych w tradycyjnym gospodarowaniu to zagęszczanie, odwadnianie, suszenie czy też spalanie. Dominacja pożytecznej mikroflory wprowadza przyjazny dla otoczenia naturalny proces mikrobiologicznego rozkładu substancji organicznych, który przebiega również w trakcie magazynowania odpadów. Wzmożone naturalne procesy mineralizacji oraz podłoże łatwo przepuszczające wodę, względem konwencjonalnych metod przyspieszają proces odwadniania osadu. Jest to bardzo ważne w celu osiągania parametrów zgodnych z Dyrektywą Rady 99/31/WE. Ponadto końcowy produkt utylizacji odpadów organicznych otrzymywany przy stosowaniu tej metody ma właściwości regenerujące glebę. Jest, więc pożyteczną zaszczepką regenerującą kultury mikrobiologiczne a dla rolnictwa jest bardzo dobrym składnikiem próchnicotwórczym, szczególnie dla słabszych gleb.

 

  • Utrzymanie w sprawności poletek, budowli w tym trakcji ściekowych i towarzyszących urządzeń technicznych

Antyutleniająca aktywność pożytecznej mikroflory udrażnia trakcje ściekowe. Pozwala obniżyć koszty eksploatacji trakcji, zmniejszać a nawet wycofać środki chemiczne, zapobiec zasiarczaniu i nadmiernemu rdzewieniu urządzeń i budowli. Tak, więc stosując tą metodę możemy znacząco wydłużyć czas eksploatacji składowiska odpadów czy też poletek oraz wszelkich budowli  i towarzyszących urządzeń technicznych, co niesie wymierne skutki ekonomiczne.

 

cdn.

PRZEJDŹ DO CZĘŚCI I

 

 

0

TOP

X